Samtaleterapeut Margaret Nilsen

    Din tid er NÅ.

    Lev ditt liv mere til fulle. Våg mere, føl mere, være mere den DU vil være

Er det vanskelig å være "god" mor eller far?

Sorg gruppe.

Sorg kan være en byrde, men også et anker.

Du blir vant til vekten, og hvordan det holder deg på plass.

(Sarah Dessen)

Sorg som er ulidelig å bære, kan lindres i møte med andres sorg

Ring for avtale

Diva kurs for kvinner!

Min mor lærte meg å gå stolt og oppreist "som om jeg eide hele verden"

(Sophia Loren)

Utforske deg selv i møte med andre kvinner. Hvor selvhevdende er du og er du hovedpersonen i eget liv.

Jeg tilbyr en gestalt terapigruppe til kvinner med fokus på kvinnelighet i bredt forstand. Kvinner kan ha en hang til og ofrer seg og undertrykker egne behov og ønsker. Kvinneidealet kan være at vi er til for å tekkes andre. Noen kvinner lever hele sitt liv som et offer i sine omgivelser, og roller går i arv. Å ofre seg er en sterk handling. Den virker på omgivelsene, og den gjør deg ufri. 

Tema i gruppen er hvordan kropp tanker og følelser kommer til uttrykk og sammen forvalter deg og din kvinnelighet.

Det som holder oss tilbake kan sitte i tanker, kropp og eller i følelser. Følger du dine impulser eller drifter, eller styres du av tankens kraft. Å være i tankenes vold, eller i hodet, kan påvirke lyst og glede, som finnes i kroppen.

Kvinnelighet er for meg et ubetinget positivt ord, og jeg forstår det i et bredt perspektiv. Jeg skal ikke skape deg i mitt bilde. Vi skal se på valg og ansvar, for det å ikke velge er også et valg.

Jeg tror at igjennom å erfare det som "ER" kan forandring skje, og du kan lettere velge.

Metaforen Diva står for en komplett kvinne. Hun er hovedpersonen, nytende, selvhevdende og hun vet hva hun er verdt.

Dette er ikke noe lett fiks ferdig, men igjennom å anerkjenne det som er og gi det plass, kan du finne din Diva.

Jeg tilbyr 15 timers helgekurs for 3500 kroner.

Går kontinueli.

Workshop om voldens psykologi

Vold er et mye brukt ord i vårt samfunn. Volden øker sier mange, men hva er vold? Vi kan snakke om fysisk, psykisk, materiell og strukturell vold, men hva betyr det?

Alle ord er konstruksjoner i vårt hode, og vi bruker de uten større bevissthet på hva vi legger i ordet. Kommunikasjon går litt på autopilot. Alle tar vi avstand fra vold og overgrep. Det er forventet og det er lurt. Samtidig øker mobbing og overgrep i skolen og på arbeidsplassen? Det koster samfunnet millioner.

Ordet vold skaper vonde assosiasjoner og erfaringer i de fleste av oss, og blir førende for samtalen. Men hva er vold, hva er trakassering, hva er overgrep og hva er mobbing. Mange av disse begrepene er stigmatiserende og belastende for den som utsettes for de, og de stopper dialog. 

For å forstå Voldens psykologi må man forstå egen volds-historie. Jeg tror vi alle bærer på erfaringer knyttet til vold, enten som offer, utøver eller observatør. Økt bevissthet om volden og voldens konsekvenser gjør oss bedre i stand til å gjenkjenne vold som vold, og gjør oss bedre i stand til å intervenere, på egne eller andres vegne. Volden påvirker oss om vi vill eller ikke. Volden har mange ansikter og former. Et utvidet volds perspektiv er viktig om du jobber med mennesker. Der det finnes mennesker tenker jeg at det også finnes grader av vold. Psykolog Per Isdals definisjon på vold er: enhver handling som igjennom å skade, skremme, smerte eller såre har til hensikt å påvirke en annen til å gjøre mot sin vilje, eller slutte å gjøre mot sin vilje. 

Jeg tilbyr veiledning og terapi til deg som jobber med mennesker. Jeg holder workshops om temaet. Jobber du i IA bedrift kan det være NAV dekker terapien. Ring meg for uforpliktende samtale. 

Gestaltterapi/selvutvikling i naturskjønne Svalbard 

Som tidligere Svalbardianer ønsker jeg å invitere til selvutvikling/gestalt terapi naturskjønne Longyearbyen. Det vil bli en tradisjonell gestalt terapigruppe med bruk av naturen i nærområdet av Longyearbyen, som en del av prosessen i form av fotturer etc. Du må selv sørge for flybillett og overnatting, det finner forskjellige tilbydere i forskjellig prisklasse.

Gruppen regner 15 timer PFU timer, koster 3500 kr.

Dette blir en unik mulighet til å oppleve deg selv og Svalbard på en litt annen måte.

Jeg har selv bodd fire av mine år på Svalbard. Der hadde jeg egen praksis som Samtaleterapeuten på Svalbard. 

På Svalbard bor det i underkant av 2000 innbyggere og 40 nasjoner. Longyearbyen er et lite tett samfunn på godt og vondt, og de fleste blir overveldet av naturen og beskriver det som bitt av polarbasillen. Jeg omtaler mine fire årene på Svalbard, som mine beste år. Et samfunn med mange polaritet-er, og som preger deg om man vil eller ikke. Et lite sterkt samfunn i en storslått natur, med fantastiske mennesker. Du kjenner deg liten og sterk på samme tid. Nå ønsker jeg og ta deg med hit og vise deg et av verdens mest fascinerende samfunn. En opplevelse for livet.

Påmelding send melding på TLF 93281669.